Gaworzyce PSZOK

przerywnik - niebieski

Właściciele nieruchomości objętych systemem w ramach ponoszonej comiesięcznej opłaty mają możliwości korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego w Koźlicach.

PSZOK Gaworzyce pod adresem Koźlice 65a, czynny:

poniedziałek Zamknięte
wtorek Zamknięte
środa 12.00-18.00
czwartek Zamknięte
piątek 12.00-18.00
sobota 10.00-18.00
niedziela Zamknięte

Z wyjątkiem dni 24 grudnia (Wigilia Bożego Narodzenia) oraz 31 grudnia (Sylwester), kiedy punkt jest nieczynny.

W PSZOK przyjmowane są wyłącznie segregowane odpady komunalne:

 • odpady opakowaniowe (papier, tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe),
 • bioodpady,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł
  i strzykawek,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • odpady niebezpieczne,
 • odpady tekstyliów i odzieży,
 • popioły,
 • zużyte opony– do 8 szt. rocznie na gospodarstwo domowe

W PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

 • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
 • odpady zawierające azbest,
 • odpady niestanowiące odpadów komunalnych.

Informacje dotyczące działalności PSZOK Gaworzyce:

Regulamin PSZOK

Załącznik 3 do Regulaminu PSZOK

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Bezpośredni kontakt telefoniczny z pracownikiem PSZOK uzyskają Państwo pod nr tel.: 534 874 499

Regulamin monitoringu PSZOK

Przypominamy, że niejednokrotnie rzecz, której chcemy się pozbyć może stanowić wartościowy przedmiot dla innej osoby, warto więc zorientować się czy ktoś jej nie potrzebuje. Zachęcamy do kontaktu z Polkowickim Centrum Wolontariatu, być może Państwa przedmioty otrzymają tzw. drugie życie i będą przydatne osobom potrzebującym.