Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie ZGZM – Polkowicka Dolina Recyklingu