Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie ZGZM

Do pobrania (format PDF):

 

UCHWAŁA NR XII/54/20 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego

UCHWAŁA NR XIII/61/20 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego