Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie ZGZM

Do pobrania (format PDF):

 

UCHWAŁA NR XV/69/20 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego