Odpady wielkogabarytowe – Polkowicka Dolina Recyklingu
Loading...
Odpady wielkogabarytowe 2020-02-14T09:35:09+02:00

Odpady wielkogabarytowe

Odpady wielkogabarytowe to odpady pochodzące z naszych domów i mieszkań, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych kontenerach na śmieci. Do tej grupy odpadów zaliczamy m.in. stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, pierzyny, rowery czy zabawki dużych rozmiarów.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywa się nie rzadziej niż raz w roku. Poprzedzona jest informacjami o terminach wystawiania odpadów. Odpady w przypadku mieszkańców budynków jednorodzinnych muszą zostać wystawione przed nieruchomość, w miejsce dostępne dla pracowników odbierających odpady, mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej zobowiązani są dostarczyć odpady do swoich punktów gromadzenia odpadów zmieszanych i biodegradowalnych. Zabrania się wystawiania odpadów na teren Osiedlowych PSZOK, wyjątek stanowią mieszkańcy których pojemniki na odpady zmieszane oraz biodegradowalne zlokalizowane są w Osiedlowych PSZOK.

Wystawianie odpadów poza terminami zbiórki grozi  karą grzywny.

W przypadku konieczności pozbycia się odpadów wielkogabarytowych poza terminami zbiórki, należy dostarczyć je samodzielnie do Centralnego PSZOK, zlokalizowanego w Polkowicach przy ul. Działkowej 18, odpady przyjmowane są bezpłatnie, w ramach ponoszonej co miesiąc opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.