Odpady wielkogabarytowe

przerywnik - niebieski

Odpady wielkogabarytowe to odpady pochodzące z naszych domów i mieszkań, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych kontenerach na śmieci. Do tej grupy odpadów zaliczamy m.in. stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, pierzyny, rowery czy zabawki dużych rozmiarów.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.

Sposoby przeprowadzania zbiórki:

  1. „U źródła” czyli przy Państwa posesji

– w przypadku mieszkańców budynków jednorodzinnych odpady muszą zostać wystawione przed nieruchomość, w miejsce dostępne dla pracowników odbierających odpady, tzn. w miejsce w którym zlokalizowane są pojemniki w dniu odbioru odpadów.

– mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej zobowiązani są dostarczyć odpady do swoich punktów gromadzenia odpadów zmieszanych i biodegradowalnych.

  1. Na terenie Osiedlowych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

O przyjętym sposobie zbiórki na terenie Państwa gminy każdorazowo, odpowiednio wcześniej zostaną Państwo poinformowani za pośrednictwem ulotki, dostarczonej przez naszych pracowników.

Należy pamiętać, że:

Wystawianie odpadów poza terminami zbiórki grozi karą grzywny.

Przypominamy: W przypadku konieczności pozbycia się odpadów wielkogabarytowych poza terminami zbiórki, należy dostarczyć je samodzielnie do Centralnego PSZOK, zlokalizowanego w Polkowicach przy ul. Działkowej 18, odpady przyjmowane są bezpłatnie, w ramach ponoszonej co miesiąc opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.