segregacja - opakowania

Selektywnie zbierane odpady komunalne

przerywnik - niebieski

Mieszkaniec Związku Gmin Zagłębia Miedziowego odpady selektywnie zebrane może wyrzucić do dowolnego Osiedlowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZGZM.

Konieczne jest segregowanie odpadów w podziale na następujące frakcje:

 • metal, plastik i opakowania wielomateriałowe (pojemnik w kolorze żółtym),
 • szkło (pojemnik w kolorze zielonym),
 • papier (pojemnik w kolorze niebieskim).

Zabronione jest pozostawianie odpadów wielkogabarytowych (np. mebli, wózków, rowerków), zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, odpadów zielonych czy odpadów poremontowych obok pojemników. Takie odpady należy dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego w Polkowicach przy ul. Działkowej 18.

WAŻNE: Z Osiedlowych PSZOK mogą korzystać wyłącznie mieszkańcy, oraz właściciele tzw. nieruchomości mieszanych, którzy uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

Zasady selektywnej zbiórki odpadów:

przerywnik-zielony

POJEMNIK W KOLORZE ZIELONYM – SZKŁO

Wrzucamy:

 • butelki po napojach,
 • słoiki po produktach spożywczych,
 • opakowania szklane od kosmetyków i chemii gospodarczej.

Nie wrzucamy:

 • ceramiki, fajansu, porcelany (np. talerzy, kubków, wazonów, waz, misek itp.)
 • szkła stołowego (np. szklanek, kieliszków itp.)
 • szkła ozdobnego (np. szklanych flakonów, świeczników, figurek ozdobnych, kloszy itp.)
 • szkła kryształowego (np. kryształowy kieliszków, wazonów, salaterek itp. )
 • szkła okularowego, kryształowego, żaroodpornego itp.
  Te odpady wrzucamy do odpadów zmieszanych.

Odpady winny być: czyste, bez zawartości, bez nakrętek, kapsli, korków, metalowych obręczy itp.

Do pojemnika na SZKŁO nie wrzucamy:

 • szyb, okien, luster, witraży, kineskopów, żarówek itp.
  Te odpady należy dostarczyć do PSZOK!
przerywnik-zolty

POJEMNIK W KOLORZE ŻÓŁTYM – METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

Wrzucamy:

 • plastikowe i metalowe opakowania po napojach, żywności, kosmetykach i środkach czystości,
 • odpady wielomateriałowe tzw. Tetra Pak (np. kartony po mleku, kartoniki po sokach),
 • plastikowe doniczki, miski, wiaderka,
 • zakrętki oraz kapsle z plastiku i metalu,
 • tworzywa sztuczne, drobne plastikowe sprzęty i zabawki (za wyjątkiem elektrycznych i elektronicznych),
 • metal, puszki po napojach, żywności,
 • drobny złom, klucze, metalowe sztućce, nożyczki itp.
 • foliowe worki, torby,
 • plastikowe tacki i pojemniki po żywności,
 • plastikowe lub metalowe przybory szkolne i biurowe.

Nie wrzucamy:

 • aerozoli z zawartością (gazów, lakierów itp.) w plastikowych i metalowych opakowaniach,
 • opakowań o olejach samochodowych, silnikowych.
 • plastikowych i metalowych puszek i pojemników z resztkami farb, klejów, lakierów itp.

Te odpady należy dostarczyć do PSZOK!

Wyrzucane opakowania należy opróżnić z zawartości, resztek substancji np. kosmetyków czy żywności, butelki oraz puszki trzeba zgnieść w celu zmniejszenia objętości odpadów, odkręcić korki i nakrętki.

przerywnik - niebieski

POJEMNIK W KOLORZE NIEBIESKIM

Wrzucamy:

 • tektura, kartony oraz wykonane z nich opakowania,
 • gazety, książki, zeszyty, katalogi papier biurowy, szkolny,
 • odpady opakowaniowe z papieru i tektury.

Nie wrzucamy:

 • papieru zatłuszczonego, woskowanego (np. do pieczenia) itp.
  Te odpady wyrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane.
 • kartonów po mleku i sokach, ponieważ są to opakowania wielomateriałowe.
  Te odpady muszą trafić do pojemnika w kolorze żółtym.
 • tapet, worków po cemencie i klejach
  Te odpady należy dostarczyć do PSZOK!

Z odpadów przed wrzuceniem należy usunąć zszywki oraz inne plastikowe i metalowe elementy.

POJEMNIK W KOLORZE BRĄZOWYM

ODPADY BIODEGRADOWALNE

przerywnik-zielony
biologiczne