Loading...
HOME 2019-10-07T18:06:57+02:00

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O ODPADACH

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE

Selektywnie zbierane odpady komunalne

ODPADY Zielone

ODPADY Wielkogabarytowe

ODPADY budowlane i rozbiórkowe

CENTRALNY PSZOK

Właściciele nieruchomości objętych systemem w ramach ponoszonej comiesięcznej opłaty mają możliwości korzystania z Centralnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (CPSZOK), zlokalizowanego w Polkowicach przy ul. Działkowej 18.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Polkowicka Dolina Recyklingu sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice

Sekretariat:

Tel. 76 847 91 29, 515 450 650

e-mail: pdr@pdr-eko.pl

Dział Sprzedaży i Marketingu:

Tel. 76 847 91 30

e-mail: dsim@pdr-eko.pl

Zakład Gospodarki Odpadami

Polkowice, ul. Działkowa 20

Tel. 606 897 407