DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O ODPADACH

ikona zmieszane

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE

ikona segregacja

Selektywnie zbierane odpady komunalne

ikona - odpady zielone

ODPADY
BIODEGRADOWALNE

ikona - gabarytowe

ODPADY Wielkogabarytowe

ikona - gruz

ODPADY budowlane i rozbiórkowe

CENTRALNY PSZOK

PSZOK Polkowice

Właściciele nieruchomości objętych systemem w ramach ponoszonej comiesięcznej opłaty mają możliwości korzystania z Centralnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (CPSZOK), zlokalizowanego w Polkowicach przy ul. Działkowej 18.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Polkowicka Dolina Recyklingu sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice

Sekretariat:

Tel. 76 847 91 29, 515 450 650

e-mail: pdr@pdr-eko.pl

Biuro Obsługi Klienta:

Tel. 76 847 91 30

e-mail: bok@pdr-eko.pl

Zakład Gospodarki Odpadami

Polkowice, ul. Działkowa 20

Tel. 606 897 407