Inwestycja dofinasowana ze środków WFOŚIGW we Wrocławiu

Nazwa zadania: „Dostawa nowego mobilnego przesiewacza bębnowego dla Zakładu Gospodarki Odpadami”

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 871.850,00 zł netto

Inwestycja jest realizowana przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości: 741.072,50 zł w formie pożyczki


Dofinasowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki we Wrocławiu”
www.wfosigw.wroclaw.pl


 

Inwestycja dofinasowana ze środków WFOŚIGW we Wrocławiu

Nazwa zadania: „Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami,
ul. Działkowa 20, 59-100 Polkowice”

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 872 762,38 zł netto

Inwestycja jest realizowana przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości: 321 272,10 zł w formie pożyczki

Dofinasowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki we Wrocławiu”

www.wfosigw.wroclaw.pl