wyrzuca odpady plastikowe

Dla mieszkańca

Na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie ZGZM, każdy mieszkaniec zobowiązany jest do selektywnej zbiórki odpadów.

przerywnik - niebieski

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI i PORZĄDKU NA TERENIE ZGZM (Uchwała nr VII/26/19 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.)

Polkowicka Dolina Recyklingu sp. z o.o. w ramach realizowanych umów zajmuje się odbiorem i zagospodarowaniem zarówno zmieszanych odpadów komunalnych, jak i odpadów selektywnie zebranych.