Loading...
DLA MIESZKAŃCA 2019-01-31T13:46:01+01:00

Dla mieszkańca

Na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie ZGZM, każdy mieszkaniec zobowiązany jest do selektywnej zbiórki odpadów.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI i PORZĄDKU NA TERENIE ZGZM (Uchwała Nr XII/85/17 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego) ze zmianami (Uchwała Nr XVII/113/18)

Polkowicka Dolina Recyklingu sp. z o.o. w ramach realizowanej umowy o podwykonawstwo zajmuje się odbiorem i zagospodarowaniem zarówno zmieszanych odpadów komunalnych, jak i odpadów selektywnie zebranych.