Zmieszane odpady komunalne

przerywnik - niebieski

Właściciel nieruchomości zamieszkanej zobowiązany jest wyposażyć nieruchomość w pojemnik zgodny
z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie ZGZM tj. :

 • Dla zabudowy jednorodzinnej- pojemniki o pojemności 0,12 m3, 0,24 m3
 • Dla zabudowy wielorodzinnej – pojemniki o pojemności 0,24 >m3,1,1 m3, 5 m3

Przed wyborem pojemnika, należy pamiętać o konieczności dostosowania jego pojemności do liczby osób zamieszkujących nieruchomość (30 l na osobę tygodniowo), zarówno w przypadku nieruchomości jednorodzinnych,  jak i wielorodzinnych. Minimalny pojemnik  dla zabudowy jednorodzinnej winien mieć  pojemność 0,12 m3 .

Należy pamiętać, że pojemnik na odpady zmieszane musi być w kolorze czarnym, ponadto musi spełniać normę PN-EN-840 (informacja o spełnianiu normy umieszczana jest przez producentów na pojemniku).
Właściciel nieruchomości zobowiązany jest oznakować go adresem nieruchomości. Właściciel nieruchomości zamieszkanej obowiązany jest zapewnić pracownikom przedsiębiorcy odbierającego odpady dostęp do pojemników bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, zobowiązany jest wystawiać je, w dniu odbioru zgodnie z harmonogramem, do godz. 6.00, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości. Niedopełnienie obowiązku wystawienia pojemnika skutkowało będzie brakiem odbioru odpadów.

Odpady zmieszane to odpady, które pozostają po selektywnej zbiórce odpadów, a jednocześnie nie są odpadami niebezpiecznymi, czy tzw. problemowymi (które muszą trafić do PSZOK), w tym:

– zużyte środki higieniczne, m.in. :

 • pieluchy jednorazowe typu „pampers” i inne zużyte środki higieny osobistej,
 • plastry, opatrunki, podkłady i podpaski higieniczne,
 • zużyte ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne, waciki

– żwirek z domowej hodowli zwierząt (np. kota, chomika) wraz z ich odchodami,

– popiół z papierosów wraz z niedopałkami, oraz z ogrzewania jeśli nie została zorganizowana specjalna zbiórka,

– zużyte jednorazowe worki do odkurzaczy,

– ceramika i szkło nienadające się do recyklingu, takie jak:

 • szkło ozdobne (np. kryształy, szklane flakony, klosze, figurki ozdobne)
 • fajans, ceramikę, porcelanę (np. talerze, kubki, wazony, wazy, miski itp.)
 • szkło stołowe (np. szklanki, kieliszki)
 • doniczki ceramiczne,
 • drobne tekstylia (rajstopy, bielizna, szmatki)

UWAGA! większą ilość tekstyliów należy dostarczyć do PSZOK lub do specjalnych pojemników na odzież rozstawionych na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

 • gąbki do mycia naczyń, gąbki do kąpieli, szczotki,
 • zabrudzone styropianowe tacki i pojemniki (po mięsie, jedzeniu na wynos),

Nie wrzucamy:

 • surowców wtórnych z papieru, plastiku, metalu czy szkła! Nie mogą też tam trafić odpady zielone, elektrośmieci, chemikalia i inne odpady niebezpieczne, opony, meble, odpady budowlane itd.