INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Administrator Pani/Pana danych:

Polkowicka Dolina Recyklingu sp. z o.o.
Ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice
tel./fax. 76 847 91 29, 515 450 650
e-mail: pdr@pdr-eko.pl

Inspektor Ochrony Danych Stanisław Rozwadowski
Zastępca inspektora ochrony danych Piotr Leśniewicz
We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem:

iod@pdr-eko.pl oraz pod nr : 728-706-901, 667-941-610

Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych (format PDF)