PSZOK Polkowice

przerywnik - niebieski

Właściciele nieruchomości objętych systemem w ramach ponoszonej comiesięcznej opłaty  mają możliwości korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego w Polkowicach przy ul. Działkowej 18.

PSZOK czynny jest:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00-19:00,
 • w soboty od 10:00-15:00.

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

W PSZOK Polkowice przyjmowane są wyłącznie segregowane odpady komunalne:

 • odpady opakowaniowe (papier, tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe),
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • meble i odpady wielkogabarytowe,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte baterie i akumulatory
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia,
 • zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony
  oraz średnicy do 1,1 m,
 • ubrania i tekstylia,
 • odpady zielone,
 • popiół.

W PSZOK Polkowice nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

 • odpady zawierające azbest
 • szkło zbrojeniowe i hartowane,
 • zmieszane odpady komunalne.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad wraz z listą przyjmowanych odpadów znajdziecie Państwo
w Regulaminie PSZOK (poniżej).

Regulamin PSZOK Polkowice

Załącznik 3 do Regulaminu – cennik

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Bezpośredni kontakt telefoniczny z pracownikiem PSZOK uzyskają Państwo pod nr tel.: 606 276 657

Regulamin monitoringu PSZOK

Regulamin zwiedzania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przez grupy zorganizowane dzieci, młodzieży szkolnej wraz z opiekunami

Przypominamy, że niejednokrotnie rzecz, której chcemy się pozbyć może stanowić wartościowy przedmiot dla innej osoby, warto więc zorientować się czy ktoś jej nie potrzebuje. Zachęcamy do kontaktu z Polkowickim Centrum Wolontariatu, być może Państwa przedmioty otrzymają tzw. drugie życie i będą przydatne osobom potrzebującym.