Centralny PSZOK

przerywnik - niebieski

Właściciele nieruchomości objętych systemem w ramach ponoszonej comiesięcznej opłaty  mają możliwości korzystania z Centralnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (CPSZOK), zlokalizowanego w Polkowicach przy ul. Działkowej 18.

CPSZOK czynny jest:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00-19:00,
 • w soboty od 10:00-15:00.

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

W Centralnym PSZOK przyjmowane są wyłącznie segregowane odpady komunalne:

 • odpady opakowaniowe (papier, tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe),
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • meble i odpady wielkogabarytowe,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte baterie i akumulatory
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia,
 • zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony
  oraz średnicy do 1,1 m,
 • ubrania i tekstylia,
 • odpady zielone,
 • popiół.

W Centralnym PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

 • odpady zawierające azbest,
 • szyby samochodowe i części samochodowe,
 • opony pochodzące z działalności rolniczej oraz gospodarczej,
 • szkło zbrojeniowe i hartowane,
 • zmieszane odpady komunalne.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad wraz z listą przyjmowanych odpadów znajdziecie Państwo
w Regulaminie CPSZOK (poniżej).

Regulamin CPSZOK

Załącznik 1 do Regulaminu CPSZOK
Załącznik 2 do Regulaminu CPSZOK
Załącznik 3 do Regulaminu CPSZOK
Załącznik 4 CENNIK

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Bezpośredni kontakt  telefoniczny z pracownikiem  CPSZOK uzyskają Państwo pod nr tel.: 606 276 657

Przypominamy, że niejednokrotnie rzecz, której chcemy się pozbyć może stanowić wartościowy przedmiot dla innej osoby, warto więc zorientować się czy ktoś jej nie potrzebuje. Zachęcamy do kontaktu z Polkowickim Centrum Wolontariatu, być może Państwa przedmioty otrzymają tzw. drugie życie i będą przydatne osobom potrzebującym.