Bioodpady

przerywnik - niebieski

Odpady zielone to odpady głównie składające się z części roślin, pochodzące z  ogrodów i innych terenów zielonych. Doskonale nadają się one do kompostowania i nie powinny trafiać do pojemników z odpadami zmieszanymi! Najlepszą metodą zagospodarowania tego rodzaju odpadów jest kompostowanie w miejscu ich wytworzenia, czyli w przydomowych kompostownikach.

Zabronione jest pozbywanie się odpadów zielonych wraz z odpadami zmieszanymi. Odpady zielone także podlegają obowiązkowej segregacji.

Nieruchomość zamieszkana

przerywnik - niebieski

Właściciel nieruchomości zamieszkanej może zamówić usługę podstawienia i transportu zebranych w pojemniku odpadów biodegradowalnych o pojemności
1,1 m3 – za kwotę 290,00 zł za każdorazowe podstawienie i odebranie pojemnika.

Zapotrzebowanie na ww. usługę należy zgłosić w Dziale Sprzedaży i Marketingu osobiście przy ul. Dąbrowskiego 2 w Polkowicach, e-mailowo : bok@pdr-eko.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 76 847 91 30.

Przypominamy: Istnieje możliwość samodzielnego dostarczenia bioodpadów na PSZOK przy ul. Działkowej 18 w Polkowicach. Odpady przyjmowane są bezpłatnie- w ramach ponoszonej comiesięcznej opłaty.