Loading...
Odpady zielone 2019-04-04T21:33:20+02:00

Odpady zielone

Odpady zielone to odpady głównie składające się z części roślin, pochodzące z  ogrodów i innych terenów zielonych. Doskonale nadają się one do kompostowania i nie powinny trafiać do pojemników z odpadami zmieszanymi! Najlepszą metodą zagospodarowania tego rodzaju odpadów jest kompostowanie w miejscu ich wytworzenia, czyli w przydomowych kompostownikach.

Zabronione jest pozbywanie się odpadów zielonych wraz z odpadami zmieszanymi. Odpady zielone także podlegają obowiązkowej segregacji.

Nieruchomość zamieszkana

Właściciel nieruchomości zamieszkanej ma możliwość zamówienia pojemnika na odpady zielone  w cenie 9,90 zł za każdorazowe podstawienie i odebranie pojemnika o pojemności 0,24 m3, zapotrzebowanie na ww. usługę należy zgłosić w Biurze Obsługi Klienta osobiście przy ul. Dąbrowskiego 2 w Polkowicach, e-mailowo : bok@pdr-eko.pl  lub telefonicznie pod numerem telefonu: 76 847 91 30.

Przypominamy: Istnieje możliwość samodzielnego dostarczenia odpadów zielonych na Centralny PSZOK przy ul. Działkowej 18 w Polkowicach. Odpady przyjmowane są bezpłatnie- w ramach ponoszonej comiesięcznej opłaty.

Nieruchomość niezamieszkana objęta systemem

Podstawienie pojemnika na odpady zielone wraz z transportem i zagospodarowaniem ww. odpadów:

  1. z kontenera o pojemności 0,24 m3 za kwotę 13,20 zł
  2. z kontenera o pojemności 1 m3  za kwotę 55,00 zł
  3. z kontenera o pojemności 1,1 m3 za kwotę 60,50 zł
  4. z kontenera o pojemności 7m3 za kwotę 385,00 zł

Przypominamy:  Istnieje możliwość samodzielnego dostarczenia odpadów zielonych na Centralny PSZOK przy
ul. Działkowej 18 w Polkowicach. Odpady przyjmowane są bezpłatnie- w ramach ponoszonej comiesięcznej opłaty. Dla nieruchomości niezamieszkanych objętych systemem ustalony został limit 0,5 Mg rocznie

Właściciele nieruchomości niezamieszkanych objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie ZGZM, zobowiązani są potwierdzić pochodzenie odpadów z nieruchomości objętej systemem poprzez okazanie kopii deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz upoważnienia dla osoby dostarczającej odpady.