Odpady budowlane i rozbiórkowe

przerywnik - niebieski

Nieruchomość zamieszkana

Właściciel nieruchomości zamieszkanej, uiszczający opłatę do ZGZM w Polkowicach, na podstawie złożonej deklaracji, może zamówić kontener o pojemności 1 m3, 3 m3 lub kontener o pojemności 7 m3 przeznaczony do gromadzenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zapotrzebowanie na usługę należy zgłosić telefonicznie pod nr tel. 76 847 91 30, e-mailowo: bok@pdr-eko.pl lub osobiście w siedzibie PDR sp. z o.o. przy ul. Dąbrowskiego 2, w Polkowicach.

Cennik:

  1. Podstawienie kontenera na odpady budowlane i rozbiórkowe wraz z transportem i zagospodarowaniem ww. odpadów:
  • z kontenera o pojemności do 1 m3 za kwotę 320,00 zł

  • z kontenera o pojemności do 3 m3za kwotę 450,00 zł

  • z kontenera o pojemności do 7 m3 za kwotę 590,00 zł

W ramach zamówienia można korzystać z pojemnika nieprzerwalnie przez okres 10 dni roboczych, liczony od dnia podstawienia. Podstawienie kontenera odbywa się w ciągu trzech dni roboczych od zgłoszenia.

Przypominamy: Mieszkaniec ma możliwość samodzielnego dostarczenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych na PSZOK przy ul. Działkowej 18 w Polkowicach (odnośnik do mapy). Odpady przyjmowane są bezpłatnie – w ramach ponoszonej comiesięcznej opłaty.

przerywnik - niebieski