Radwanice PSZOK

przerywnik - niebieski

Właściciele nieruchomości objętych systemem w ramach ponoszonej comiesięcznej opłaty mają możliwości korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego w Radwanicach przy ul. Stolarskiej 6.

PSZOK świadczy usługi w następujące dni powszednie:

-wtorek w godz. 12.00-18.00
-czwartek w godz. 12.00-18.00
-sobota w godz., 10.00-18.00

Z wyjątkiem dni 24 grudnia (Wigilia Bożego Narodzenia) oraz 31 grudnia (Sylwester), kiedy punkt jest nieczynny.

W PSZOK przyjmowane są wyłącznie segregowane odpady komunalne:

 • odpady opakowaniowe (papier, tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe),
 • bioodpady,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł
  i strzykawek,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • odpady niebezpieczne,
 • odpady tekstyliów i odzieży,
 • popioły,
 • zużyte opony– do 8 szt. rocznie na gospodarstwo domowe

W PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

 • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
 • odpady zawierające azbest,
 • odpady niestanowiące odpadów komunalnych.

Informacje dotyczące działalności PSZOK Radwanice:

Regulamin PSZOK

Załącznik 3 do Regulaminu PSZOK

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Bezpośredni kontakt telefoniczny z pracownikiem PSZOK uzyskają Państwo pod nr tel.: 515 450 851

Regulamin monitoringu PSZOK

Regulamin zwiedzania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przez grupy zorganizowane dzieci, młodzieży szkolnej wraz z opiekunami

Przypominamy, że niejednokrotnie rzecz, której chcemy się pozbyć może stanowić wartościowy przedmiot dla innej osoby, warto więc zorientować się czy ktoś jej nie potrzebuje. Zachęcamy do kontaktu z Polkowickim Centrum Wolontariatu, być może Państwa przedmioty otrzymają tzw. drugie życie i będą przydatne osobom potrzebującym.