Harmonogram odbioru odpadów Grudzień 2020

Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych

Harmonogram odbioru odpadów BIO

Harmonogramy odbioru odpadów zmieszanych i BIO

Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych i BIO z terenów zamieszkanych (I – X 2021 roku)

Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych i BIO w zabudowie jednorodzinnej

Harmonogram odbioru bio z OPSZOK-ów w Polkowicach na 2020

Harmonogram szczegółowy dla gmin

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Teren Gminy Polkowice

Teren Miasta Polkowice

Teren Miasta Przemków

Teren Gminy Przemków

Teren Gminy Jerzmanowa

Teren Miasta Chocianów

Teren wiejski Gminy Chocianów

Teren Gminy Gaworzyce

Teren Gminy Pęcław