bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenia

31.03.2021r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy


Usługi Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (format PDF)


05.03.2020r. Ogłoszenie o sprzedaży bram garażowych segmentowych

Polkowicka Dolina Recyklingu sp. z o.o. w Polkowicach z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 2 ogłasza sprzedaż bram garażowych segmentowych zlokalizowanych na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami, ul. Działkowa 20, 59-100 Polkowice.

Do pobrania:

Treść ogłoszenia (format PDF)


04.02.2020r. Ogłoszenie o sprzedaży ładowarki teleskopowej MERLO P34.7

Polkowicka Dolina Recyklingu sp. z o.o. w Polkowicach z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 2 ogłasza sprzedaż ładowarki teleskopowej MERLO P34.7.

Do pobrania:

Treść ogłoszenia (format PDF)

 


04.02.2020r. Ogłoszenie o sprzedaży bram garażowych segmentowych

Polkowicka Dolina Recyklingu sp. z o.o. w Polkowicach z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 2 ogłasza sprzedaż bram garażowych segmentowych zlokalizowanych na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami, ul. Działkowa 20, 59-100 Polkowice.

Do pobrania:

Treść ogłoszenia (format PDF)

 


28.12.2020r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Postępowanie p.n.:

"Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady ( w tym zmieszane substancje przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzące z terenu Zakładu Gospodarki Odpadami ul. Działkowa 20, 59-100 Polkowice, z podziałem na zadania."

Do pobrania:

Treść ogłoszenia (format PDF)

Aktualizacja z dnia 22.01.2021r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (format PDF)


23.12.2020r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Postępowanie p.n.:

"Dozór i ochrona mienia na terenie dwóch obiektów w terminie 04.01.2021 - 01.02.2021 r."

Do pobrania:

Treść ogłoszenia (format PDF)

Aktualizacja z dnia 22.01.2021r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (format PDF)


20.10.2020r. Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego

Zarząd Polkowickiej Doliny Recyklingu sp. z o.o. zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za lata obrotowe 2020 oraz 2021.

Do pobrania:
Treść ogłoszenia (format PDF)


12.10.2020r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady ( w tym zmieszane substancje przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzące z terenu Zakładu Gospodarki Odpadami ul. Działkowa 20, 59-100 Polkowice, z podziałem na zadania.

Do pobrania:

Treść ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy (format PDF)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (format PDF)


20.04.2020r. Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY USZKODZONEGO URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO KONICA MINOLTA BIZHUB C625

Polkowicka Dolina Recyklingu sp. z o.o. w Polkowicach z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 2
ogłasza sprzedaż uszkodzonego urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta BIZHUB C625

Termin składania ofert na zakup:
Do dnia 30.04.2020 r. do godziny 10.00

Do pobrania:

Treść ogłoszenia (format PDF)


12.03.2020r. Ogłoszenie

Polkowicka Dolina Recyklingu sp. z o. o. ul. Dąbrowskiego 2 w Polkowicach, informuje o możliwości zgłoszenia Zamawiającemu wyceny wartości szacunkowej zamówienia tj. leasingu operacyjnego( w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – Dz. U. 2017.2343 z dnia 15.12.2019).

W/w zgłoszenie wartości szacunkowej zamówienia należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.03.2020 r. do godzi 10°° w formie e-mail na adres pdr@pdr-eko.pl

Przedmiotem leasingu jest dostawa trzech fabrycznie nowych samochodów ciężarowych do wywozu odpadów komunalnych (śmieciarek).

Do pobrania:

Treść ogłoszenia (format PDF)


26.02.2020r. Ogłoszenie

Polkowicka Dolina Recyklingu sp. z o. o. ul. Dąbrowskiego 2 w Polkowicach, informuje o możliwości zgłoszenia Zamawiającemu wyceny wartości szacunkowej zamówienia tj. leasingu operacyjnego( w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – Dz. U. 2017.2343 z dnia 15.12.2019).

W/w zgłoszenie wartości szacunkowej zamówienia należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.03.2020 do godzi 10:00 w formie email na adres pdr@pdr-eko.pl
Przedmiotem leasingu jest dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej, przegubowej, czołowej.

Do pobrania:
Treść ogłoszenia (format PDF)


16.12.2019 - ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

"Dostawa paliw płynnych oraz dodatku do oleju napędowego AdBlue dla Polkowickiej Doliny Recyklingu sp. z o.o."

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy


22.11.2019r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy:

"Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzące z terenu Zakładu Gospodarki Odpadami, ul. Działkowa 20, 59-100 Polkowice"

Do pobrania:
Treść ogłoszenia (format PDF)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 27.11.2019r.  (format PDF)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


06.11.2019r. Ogłoszenie

Polkowicka Dolina Recyklingu sp. z o. o. ul. Dąbrowskiego 2 w Polkowicach, informuje o możliwości zgłoszenia Zamawiającemu wyceny wartości szacunkowej zamówienia tj. leasingu operacyjnego( w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – Dz. U. 2017.2343 z dnia 15.12.2019).

W/w zgłoszenie wartości szacunkowej zamówienia należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.11.2019 do godzi 10:00 w formie email na adres pdr@pdr-eko.pl
Przedmiotem leasingu jest dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej, przegubowej, czołowej.

Do pobrania:
Treść ogłoszenia (format PDF)


OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY HALI NAMIOTOWEJ


OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY PŁUGA ODŚNIEŻNEGO MARKI BEMA MODEL 1100 TYP 2750 MERLO

Ogłoszenie

Umowa sprzedaży

Formularz Ofertowy


OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY HALI NAMIOTOWEJ

Ogłoszenie

Umowa sprzedaży

Formularz OfertowyOpublikował: Marta Kondraczuk
Publikacja dnia: 31.03.2021
Podpisał: Andrzej Szyszka
Dokument z dnia: 14.08.2018
Dokument oglądany razy: 8 388