bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 27.11.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Ogłoszenia


22.11.2019r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy:

"Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzące z terenu Zakładu Gospodarki Odpadami, ul. Działkowa 20, 59-100 Polkowice"

Do pobrania:
Treść ogłoszenia (format PDF)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 27.11.2019r.  (format PDF)


06.11.2019r. Ogłoszenie

Polkowicka Dolina Recyklingu sp. z o. o. ul. Dąbrowskiego 2 w Polkowicach, informuje o możliwości zgłoszenia Zamawiającemu wyceny wartości szacunkowej zamówienia tj. leasingu operacyjnego( w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – Dz. U. 2017.2343 z dnia 15.12.2019).

W/w zgłoszenie wartości szacunkowej zamówienia należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.11.2019 do godzi 10:00 w formie email na adres pdr@pdr-eko.pl
Przedmiotem leasingu jest dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej, przegubowej, czołowej.

Do pobrania:
Treść ogłoszenia (format PDF)


OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY HALI NAMIOTOWEJ


OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY PŁUGA ODŚNIEŻNEGO MARKI BEMA MODEL 1100 TYP 2750 MERLO

Ogłoszenie

Umowa sprzedaży

Formularz Ofertowy


OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY HALI NAMIOTOWEJ

Ogłoszenie

Umowa sprzedaży

Formularz OfertowyOpublikował: Andrzej Szyszka
Publikacja dnia: 27.11.2019
Podpisał: Andrzej Szyszka
Dokument z dnia: 14.08.2018
Dokument oglądany razy: 2 728