bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 27.09.2019 12:19, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzące z terenu Zakładu Gospodarki Odpadami ul. Działkowa 20, 59-100

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzące z terenu Zakładu Gospodarki Odpadami ul. Działkowa 20, 59-100 Polkowice

Do pobrania
(format plików określony jest w ostatniej częśći nazwy poszczególnych linków)

2019-OJS187-455061-pl.pdf
Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ_doc.doc
Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ_rtf.rtf
espd-request.pdf
espd-request.xml
Formularz ofertowy - OFERTA PRZETARGOWA.doc
Formularz ofertowy - OFERTA PRZETARGOWA.pdf
Instrukcja-Uzytkownika-Systemu-miniPortal-ePUAP.pdf
Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_17ce9ad4-340d-496f-accb-aab146da0bbb.asc
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Oświadczenie dotyczące złożonych wraz z ofertą oświadczeń oraz dokumentów.doc
Oświadczenie dotyczące złożonych wraz z ofertą oświadczeń oraz dokumentów.pdf
Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej.doc
Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej.pdf
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.pdf
SIWZ - Odpady 19 12 12 - 2019.doc
SIWZ - Odpady 19 12 12 - 2019.pdf
SIWZ.zip
Wykaz sprzętu na potwierdzenie spełnienia warunku technicznego.doc
Wykaz sprzętu na potwierdzenie spełnienia warunku technicznego.pdf
Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.doc
Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.pdf
Wykaz zamówień potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu.doc
Wykaz zamówień potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu.pdf
Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.doc
Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.pdf

Średnie masy balastu wywożone 1.07-04.10.2019
Badania balast 19 12 12
Średnie masy balastu wywożone 1.07-04.10.2019
Opowiedzi na pytania

Ogłoszenie o unieważnieniu UOPWE
Unieważnienie postępowania - informacja

Opublikował: Andrzej Szyszka
Publikacja dnia: 27.09.2019 12:19
Publikacja ostatniej zmiany: 05.11.2019 15:37
Dokument oglądany razy: 845
Podlega Ustawie