Organy Spółki

Zgromadzenie Wspólników:

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego

ORGANY SPÓŁKI:

Rada Nadzorcza:
1. Michał Pelczar  - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Henryk Czekajło - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. Łukasz Horbatowski - Sekretarz Rady Nadzorczej.

Zarząd Spółki:
Tadeusz Żmigrodzki – Prezes Zarządu


Opublikował: Marta Kondraczuk
Publikacja dnia: 24.09.2020
Podpisał: Andrzej Szyszka
Dokument z dnia: 04.12.2017
Dokument oglądany razy: 19501
29.02.2024 // pdr-eko.pl/bip